subtle-bg.com
   Главно меню | Литература | Публицистика | Форум |
   Носеха ме веднъж на една от онези високите колички с колелца по безкрайни коридори към реанимация. Не чувствах нищо от врата надолу. Само усещах как всичко започва да жвака все повече при всеки трус на количката. Странното беше, че точно тогава аз внимателно се вслушвах в дясното колело на количката и се тревожех от звука, който издава. Представях си как всеки миг колелото ще се изплесне и ще падна от количката на мозайката и ще си пукна главата. Тази мисъл ме беше обладала изцяло. Това беше единственото нещо, което ме плашеше и тревожеше в него момент. Странно, като се замисля сега.
   Странно е и че си спомних точно този момент.
   Може би съм си направила някакво подсъзнателно сравнение.
   Не зная.
   Освен това установих, че понякога навън е много по-безопасно, отколкото на сигурно място сред стени.
   Но това няма връзка с безчувственото голямо и клатещото се малко в лицето на колелце от болнична носилка.


Из "Луда тема

Първи грях
Безмълвие
В ниското
Дъжд
Завлече ме пороя в ниското
и паднах на колене,
усетих вкус на кал в устата си
и нещо скъса се във мене.

Помолих Господ за пощада,
за каменно сърце го призовах,
изсмя се кратко някой
и зърнах силует познат.

Но плясък на криле не чувах,
кънтеше само моето сърце,
о, как го мразех това парче,
което ме завлече във калта.

Олекна тялото ми,
почти безплътна се почуствах аз,
но за полет във небето
си останах тежка пак.

Сърцето ми ме дърпаше надолу,
останах прикована там,
към болката, която се разпръсква
чрез тази помпа на кръвта.
| Главно меню | Литература | Публицистика | Форум |
Copyright © 2007 Subtle BG
Варна-Севлиево