subtle-bg.com
   Главно меню | Литература | Публицистика | Форум |
     (приказки, които не би следвало да бъдат разказвани)
Свещта страхливо рисуваше сенки по стените. Фигурата стоеше застинала пред нея и се взираше в треперещото пламаче. Можеше да седи и да го гледа цял живот. Имаше време за това.
Някога хранеше пламъкът, за да дарява живот. Сега пламъкът отнемаше нейния.

Времето и пространството не съществуват.
Приказка за блатната вещица
Пепеляшка
Писмо от Лисицата до Малкия Принц
Приказка за непослушни
Copyright (c) Rene Asmussen
Фотография: Rene Asmussen
Странна градина. Всъщност - дива гора.
Поселение на джуджета с хищни, грабливи
пръсти.
Тук навярно есенната упояваща ни мараня
зачева между копривата и осилите гъсти.
Ясно розови, алени, сини, мургаво жълти
устни, бузите ми, които докосват.
В тишината някой ласкаво ме анатемосва:
"Тук да останеш... До самия край... Жива. И мъртва."
И тръгват пред мене мравки,
а паяци ме сподирят.
През глезените, през гърлото - въжета гъвкави.
Чий ли копнеж за взаимност
рамото ми раздира?
И дали от целувки устата ми сякаш пресъхва?
Нейде безсмислено викат.
Далече...Отдавна...Отвъд...
Тънат в пръстта: часовникът, дрехите, ключа...
Няма да ги намерят - на това място
ще избуят с нова сила борове,
ще вържат шишарки...
И кой ли ще ги откъсне?
| Главно меню | Литература | Публицистика | Форум |
Copyright © 2003 Geya-92 Ltd.
София-Севлиево