Желязко Гагов
   Главно меню | Литература | Публицистика | Форум |
   Сега се усмихваш, защото те карам да продължиш играта. А всъщност се опитвам да уловя резонанса. Онова монотонно жужене, което се улавя, когато доближиш ухо до инструмента... Втората мелодия. Втората мелодия, която толкова хора не чуват, но успеят ли, се хипнотизират. ...

   Втората мелодия на думите... Онова, което искам да чуя...

Су
Из "Уловени мигове"

Цветът на дъжда
Пътуване
Далече от тъжните стихове
Имаш ли нужда от мен

Във края на пътя от страх...
Остаряло умират мечти...
Непотребно в сърцето събрах.
Прах
от чужди лъжи...

И сълзи...

И сълзите... са мъничко мои...
Някак чисти без спомен за мен...
Не намерил надеждите свои...
И неискащ света
променен.. .

Само искам да мога да имам..
Твойте чужди от мене очи...
И да виждам...
(с тях колко ще виждам...)
kak Сълзите
умират
Сами...

Сами...
Като пролетни птици...
Закъснели да свият гнездо...
И без тебе сърцето поиска...
Да остане...
във мене
Само...

   |  Главно меню | Литература | Публицистика | Форум |
Copyright © 2003 Желязко Гагов
Панагюрище-Севлиево