ценова информация
   Главно меню | За изданието | Контакти |
   Публикуването на реклами в нашето издание Ви гарантира, че Вашите послания, ще достигнат до тези, които взимат крайни решения.

   За да рекламирате при нас е нужно да предлагате наистина качествен продукт или услуга. Нашите реклами са предназначени само за най-добрите. За разлика от всички останали ние не приемаме всяка заявка.

   Не публикуваме реклами, които са в противоречие с цялостната политика на изданието.
Вид на рекламата Размер За седмица За месец
 Реклама в раздел "Публицистика"
   статична 364Х160 20 лв. 50 лв.
   динамична 364Х160 40 лв. 100 лв.
 Реклама в раздел "Литература"
   статична 364Х160 150 лв. 500 лв.
   динамична 364Х160 300 лв. 1000 лв.
 Реклама в раздел "Новини"
   статична 364Х160 25 лв. 80 лв.
   динамична 364Х160 50 лв. 180 лв.
 Реклама във фотогалериите
  статичен текст - 250 лв. 800 лв.
  динамичен текст ­ 400 лв. 1200 лв.
  платена галерия (единична) - 2000 лв. 6000 лв.
  платена галерия (пет категории) - 5000 лв. 15000 лв.
   Забележка: Всички цени са крайни, с включен ДДС.

   За сътрудници и спонсори на изданието, рекламите са безплатни.
 Разплащанията може да извършите по банков път или с пощенски запис.

За плащане по банков път:

  ГЕЯ-92 ООД
  ОББ - клон Севлиево
  БАНКОВА СМЕТКА № 1010310514
  БАНКОВ КОД: 20075669За плащане с пощенски запис

  5400 СЕВЛИЕВО
  ул."Генерал Столетов" №19
  ГЕЯ-92 ООДЗа допълнителна информация: 

e-mail: office@subtle-bg.com
| Главно меню | За изданието | Контакти |
За контакт с редакцията
Copyright © 2003 Geya-92 Ltd.
София-Севлиево