subtle-bg.com
  Главно меню | Публицистика | Галерии | Форум |
   ... Мрежата пресичаше Усоите в невидим лабиринт от усещания. Увиваше се около дърветата, лъкатушеше през тревите. Беше навсякъде. Не беше трудно чужд човек да подхване някоя от нишките, подмамен от топлината откъм сърцето на леса, а после да се oплете в мрежата. Неспособен да намери път на вън от усещанията си или в отчаян порив да стигне центъра на лабиринта...
На грешниците
Преди и след истината
Приказен свят
Не загубвайте себе си
   ... И всеки ден огнените игли на Слънцето пробождаха тялото на Големия Дракон на Мрака. Светлината се отразяваше от лъскавите му, черни като дълбокия космос люспи и гневът му все повече и повече растеше.
   А тогава нямаше нощ и беше безкраен ден и земята беше малка и млада и хората не бяха разпръснати, а на едно живееха и се грижеха за всичко и за всички под топлите слънчеви лъчи...
Пип Волант
Записки от маршрутката
Приказки
Made In Kozmo
| Главно меню | Публицистика | Галерии | Форум |
Заявка за получаване на електронно издание
Copyright © 2003 Geya-92 Ltd.
София-Севлиево