subtle-bg.com
  Главно меню | Литература | Галерии | Форум |
Алхимия на защитата
Съвременните армии
Арабска литература
Йеронимус Бош
Freigeld
Америка без граници
Патентовано любопитство
Архив на статиите
Информационен бюлетин
За изданието

Ако заспя, ще сънувам.
Ако съм уплашен - ще се скрия.
Ако съм различен и не съм като всички други,
моля ви не ровете в душата ми.

Pink Floyd

Bosch, Hieronymus - Автопортрет   Йеронимус Бош (Bosch, Hieronymus, ок. 1450-1516) е един от най-запомнящите се живописци, чието творчество не само че оказва изключително въздействие върху по-късните фламандски художници, но и посредством причудливото вплитане на елементи от средновековните митове и притчи, се явява един от основоположниците на пейзажната и жанрова живопис на Европа. Истинското име на художника е Йеронимус ван Акен. Предполага се, че се е родил около 1460 година в градчето Хертогенбош в Холандия. По онова време градът е принадлежал към четирите главни града на херцогство Брабант. Окончанието в наименованието на този град е послужило като основа на псевдонима Бош.
   Бош произхожда от семейство на потомствени художници. Началото е дадено от дядото Ян ван Акен, а е продължено от бащата Антонис ван Акен и братът на Йеронимус - Гоосен, който наследява семейното ателие през 1478 година. По майчина линия в семейството на Бош се предава изкуството на дърворезбата. Съвсем естествено е още от дете художникът да е имал непосредствен досег с красотата на семейните занаяти.
   Според историците първите си уроци по живопис Бош получава от своя баща. Доколкото почти целия живот на фламандския майстор преминава в родния му град Хертогенбош, много от сведенията за жизнения му път са се съхранили в градския архив. От там можем да научим, че през 1480 година той сключва брак с Алейт Гойартс ван ден Мервене. Момичето произхожда от знатно семейство и това в голяма степен помага на Бош да получи достъп до местната аристокрация. През 1486 година той е приет за член на Братството на Богородица (Zoete Lieve Vrouw), което е елитно, религиозно общество, възникнало през 1318 година и състоящо се както от духовници така и от миряни.
    Въпреки фактът, че бракът на Бош гарантира изцяло материалното му благополучие, високо обществено положение и независимост в творческите му експерименти, той не е бил щастлив. Съдбата е пожелала той и съпругата му да нямат свои деца.
   Тъй като художникът не е имал навика да датира своите произведения, на историците се налага сами да изготвят хронологията в неговото творчество. Макар и неточна, тази подредба позволява в някаква степен да се класифицират творческите му периоди. Приема се, че първите му сатирични картини датират от 1470 година. Създадените в периода 1475-1480 година имат по-скоро нравоучителен характер. Към този период могат да бъдат отнесени "Седемте смъртни гряха", "Сватба в Кан", "Фокусник", "Премахване камъка на глупостта", картина, която е по-известна като "Операция на глупостта".
   Както би следвало да се очаква, много от своите произведения Бош изпълнява по поръчка на Zoete Lieve Vrouw. Като такива можем да посочим цветния витраж в църквата Св.Йоан, картини, които използват като сюжет разпятието и много други.
   Независимо от своята обвързаност с църквата и изключителните си богословски познания, Бош не губи нито за миг интерес към достиженията на науката по онова време. Освен че се проявява като изкусен строител, художникът се е занимавал и с астрономия, медицина, химия. Според разкази на негови съвременници, е бил очарователен разказвач на приказки и притчи. Знаел е много пословици и като цяло е бил изключително ерудирана личност.
   Като типичен пример за пренос на характерната мъдрост на фламандския фолклор в алегоричните му платна може да бъде посочена картината "Извозване на сеното", сюжета на която е взаимстван от древната пословица "Светът е като купа сено, от която всеки иска да вземе колкото е възможно повече".
   Много загадки крие в себе си и творбата "Градината на земните наслади" - триптих, датиран към 1510 - 1515 година. В центъра е представена фантастична панорама на "Градината на любовта", която е населена с множество фигури на мъже и жени, необичайни животни, птици и растения. Картината в голяма степен напомня пъстър килим. Ако обаче внимателно се вгледаме в детайлите, не може да не открием всички пороци и тайни желания, присъщи на човешката природа.
   Правени са многократни опити за дешифриране на заложените в картината послания. Още през 1605 година монахът Йосиф Сигуенц (Хосе де Сигуенс) пише:

   "Според мен различието между картините на този художник и всички други, се състои в това, че повечето се опитват да изобразят човека такъв, какъвто изглежда отвън, само Бош е достатъчно смел, за да си позволи да изобрази човека такъв, какъвто е отвътре."

   Изкуствоведите определят Бош като първия сюрреалист, заради изключителния колорит и невероятните светове, които изобразява в своите картини. През последните години от своя живот той все по-често се обръща към сюжети от живота на Христос, като "Поклонението на влъхвите" и "Носенето на кръста".
   Последната картина на Йеронимус Бош носи названието "Христос, който носи кръста си". Малко след като приключва работата по нея, художникът приключва жизнения си път. На 9 август 1516 година тленните му останки са погребани с почести в родния му град Хертогенбош.
   Много от неговите картини, като "Корабът на глупаците", "Операция от глупост", "Седемте смъртни гряха", "Завръщането на блудния син" и др., оказват голямо влияние на по-късните фламандски художници, особено на Петер Брьогел-стари.
Полагане на трънения венец (дърво и масло)

Bosch Hieronymus    Картината "Тръненият венец" е отражение на една от основните идеи, заложени в популярната през XV век книга на Фома Кемпийски "За подражаването на Христа", която се приема за едно от най-популярните ръководства по християнски морал. Сцената на страстите Господни включва полагането на трънения венец върху челото на Спасителя. Според канона Исус е в обкръжението на четирима мъчители, на които той не обръща внимание. Спокоен поглед, устремен към зрителя, който е най-ярко потвърждение за тържеството на духа над физическите страдания. Картината е с много малка дълбочина на изображението и фигурите са плътно притиснати една в друга.Носенето на кръста (дърво и масло)

Bosch Hieronymus    Картината напомня кинематографичен крупен план. Изобразява носенето на кръста към Голгота. Образите са изкривени, като малко от тях са обърнати към Спасителя. Единствено Христос и св.Вероника съхраняват някакво човешко достойнство, което е в пълен контраст с останалите персонажи. В дясната част на картината са изобразени и двамата разбойници, които са разпнати заедно с Исус. Единият се е обърнал със злобно изражение към своите мъчители, а другият е измъчен и смирен. В централната горна част на картината е изобразен първосвещенникът, чието лице е изкривено от омраза. Техниката на изпълнение датира тази картина на Бош към късния му период.Изкушенията на св.Антоний (дърво и масло)

Bosch Hieronymus    Свети Антоний се е родил в Египет през 250 година. След като продава своите имоти се оттегля в пустинята, където преживява като отшелник повече от двадесет години, отдавайки се на духовно съзерцание. През 305 година го увещават да се откаже от отшелничеството, след което той основава първия манастир. По този начин св.Антоний е основател на монашеството.
   Към края на живота си св.Антоний посещава Александрия и участва в диспут с арианите, но предчувствайки наближаващия край, се завръща в своята обител, където умира през 356 година.
   Отшелничеството не предпазва св.Антоний от изкушенията на смъртните грехове. Това възхищава и вдъхновява Бош. На картината св.Антоний е пред олтара, като е заобиколен от греховете, които са изобразени по начин, характерен за късното творчество на художника.Свети Йероним (дърво и масло)

Bosch Hieronymus    Св. Йероним се ражда през 342 година и умира през 420 година във Витлеем. Той изучава философия в Рим, като с времето се превръща в един от най-образованите отци на християнската църква. Авторитетен богослов, той внася редица поправки в Новия Завет. Счита се, че е един от първите преводачи и редактори на Стария Завет, който е известен до XIII век с названието "Вулгати" (Общодостъпна Библия). Независимо от това, че е притежавал много висок сан, той отказвал да бъде свещеннослужител. През 374 година се оттегля в пустинята, недалеч от Антиохия, където прекарва няколко години като отшелник. През това време се бори с изкушенията на плътта.
   В картината на Бош св.Йероним е изобразен върху скала, захвърлил символите на кардиналският сан. Светецът е заобиколен от символите на изкушението: презрели плодове, блатото /като знак на разлагащото се общество/, совата. Долу в ляво може да се види същество, което прилича колкото на лъв толкова и на куче, което се среща в редица други картини на Бош.Йоан Кръстител (дърво и масло)

Bosch Hieronymus    Йоан Кръстител е бил син на Елисавета, братовчедка на Мария, майката на Христос. Известен е и с името Йоан Предтеча. Йоан е проповядвал появата на Христос и често в чертите му може да се види прилика с Божия Син. Тази прилика е повече от очевидна при изображенията на младия Йоан. Известно е, че Йоан е покръстил Христос.
   В картината на Бош, Йоан е потънал в размисъл. Дясната му ръка сочи към Божия Агнец, символ на Христос Спасител. Екзотичните плодове са метафора на плътските съблазни. Чудовищата са по-скоро загатнати. Подобен подход се среща при съвременния сюрреализъм. Ако се вгледате внимателно във формата на скалата, на която се е облегнал светецът, не може да не забележите, че тя прилича на главата на плъх. Плъхът е символ на нечистото, клеветата и плътската разпуснатост, според каноните на Светата Църква.Брак в Кана Галилейска (дърво и масло)

Bosch Hieronymus    Нарисувана в края на ранния период от творчеството на Бош. Картината предлага нетрадиционна трактовка на библейския сюжет. Бракът в Кана се свързва с едно от чудесата на Исус Христос - превръщането на водата във вино. Женихът и невестата са в средата на масата, а Исус се намира в дясно - там, където съгласно традициите би следвало да се намира съпругата. Исус е вдигнал ръка, благославяйки брачния съюз. Установено е, че Бош е изобразил в качеството на жених св.Йоан. Твърди се, че невестата е самата Мария Магдалена, а това е едно доста различно тълкувание на съдържащото се в Новия Завет. Традиционно се приема, че Христос е призовал жениха да се откаже от невестата и да го последва. Отчитайки, че Йоан е бил любим ученик на Христос, картината добива много дълбок смисъл.
   Символиката указва духовно целомъдрие, което стои много по-високо от тихите радости на семейния живот.
   Много интересни са детайлите в картината. Лебедът (символ на Венера), бълващ огън, пияният, който пее, разливането на виното. Всички тези елементи са далеч от всякакво целомъдрие. Много от нещата в тази картина са непонятни за нас, но навярно са съдържали дълбок смисъл за съвременниците на Бош.

| Главно меню | За изданието | Информация |
Адрес на редакцията
Copyright © 2003-2008 Geya-92 Ltd.
София-Севлиево